• You are here:
  • Home »
  • Đăng ký học

Category Archives for Đăng ký học

Đăng ký học lớp VIP online lớp văn thầy Nhật dành cho 2k7

Học sinh 2k7 phương xa đăng kí học Văn Live cùng thầy Nhật, xuất phát sớm mục tiêu 9+ để bỏ xa đối thủ, học trước chương trình 12, luyện đề chấm chữa 1:1 trong hôm nay nhận ngay 6 sách bản mới nhất gửi về nhà

Xem tiếp

lớp văn thầy nhật offline

Đăng ký học trực tiếp tại Hà Nội dành cho 2k7

⚠ Chỉ 1 tuần 1 buổi để các em không bị trùng lịch các môn khác
⚠ Năm đầu tiên thi theo chương trình mới.

Xem tiếp

lớp văn thầy nhật offline

Đăng ký học trực tiếp tại Hà Nội dành cho 2k6

⚠ Chỉ 1 tuần 1 buổi để các em không bị trùng lịch các môn khác
⚠ Năm cuối cùng còn thi theo chương trình cũ , không có chỗ cho những sai lầm.

Xem tiếp

lop-van-thay-nhat-online

Đăng ký học lớp VIP online lớp văn thầy Nhật

Học sinh 2k6 phương xa đăng kí học Văn Live cùng thầy Nhật, xuất phát sớm mục tiêu 9+ để bỏ xa đối thủ, học trước chương trình 12, luyện đề chấm chữa 1:1 trong hôm nay nhận ngay 6 sách bản mới nhất gửi về nhà

Xem tiếp